Elektroinstalacije
CELOVITI NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Telekomunikacije

Industrija

Vodenje projektov

Projektantski nadzor

Pozdravljeni

Projektiranje električnih inštalacij za stanovanjske in poslovne objekte je dejavnost podjetja vse od nastanka v letu 2006. Od takrat smo izdelali nekaj tisoč IDP, PGD ter PZI projektov elektroinštalacij. V sklopu dela električnih inštalacij izdelujemo tudi projekte za telekomunikacijske inštalacije v stanovanjskih poslovnih objektih, pri čemer izhajamo iz širokih izkušenj na področju projektiranja telekomunikacijskih omrežij.

Z najsodobnejšo programsko opremo in izkušnjami ter znanjem naših sodelavcev v vsakem posameznem primeru projekt prilagodimo željam in potrebam posameznega investitorja.
Pri projektiranju uporabljamo BIM programsko orodje.
BIM (Building information model) označuje celostni informacijski model zgradbe, z vsemi inštalacijami in tehnologijami v objektu, ki predstavlja posebno metodologijo in ki se jo uporablja tako pri projektiranju gradnje, kakor tudi pri izvajanju ter nadzoru.
BIM metodologija je že obvezna v večjem delu Zahodne Evrope, skladno z akcijskim načrtom BIM za Slovenijo pa naj bi uporaba te metodologije postala obvezna tudi v Sloveniji.
Preberi več...

Projektiranje, svetovanje in nadzor na področju elektrotehnike in varnostnih sistemov
Izdelava načrtov tehničnega varovanja

Reference